התחבר / הרשם
האתר של ישראל. לינקים. אתרים ישראליים. אתרי ישראל. קישורים. אתרים ישראליים. תוכנה חינם לסינון אתרים. מדריכים וטיפים. הורדות. העלאת תמונות. העלאת תמונות מהירה. פתיחת גלריות חינם. אתר טיפות
יא' תמוז התשפד, 17/07/2024, 20:27

חיפוש בגוגל:

הסכם שימוש באתר

לפני השימוש באתר,יש לקרוא הסכם זה
ללא הסכמה על התנאים אין להשתמש באתר.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד
אולם הוא מיועד גם לנשים.

כללי:
האתר מציג קישורים לאתרים מכל הסוגים, אך הוא אינו קשור
בשום צורה שהיא במישרין או בעקיפין לאתרים שאליו מתבצע
הקישור.הנהלת האתר לא לוקחת בשום צורה כל סוג של אחריות
על האתרים שאליו הוא מקשר,האחריות היא על הגולש עצמו.
אין לראות את הופעת הקישורים באתר כהמלצה כולשהי. כל נזק
שיגרם, במישורין או בעקיפין, לגולש עקב שימוש באתר אליו אתרנו
מקשר, הוא על הגולש עצמו , והנהלת האתר לא תיקח שום אחריות
כנ"ל לגבי ההורדות מהאתר.

בעלי אתרים:
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל לרשימת האתרים
אתרים שנשלחים אליה מכל סיבה שהיא,ואינה חייבת לספק הסברים
על אי פירסום אתר כזה או אחר.יש לציין שאתרי פורנוגרפיה וכיוצא
בהם או אתרים שמקשרים לסוג כזה של חומר אינם מתקבלים באתר.


קניין רוחני:
אין הנהלת האתר תקבל לינקים לפירסום של אתרים המפירים
קניין רוחני כגון אתרי הורדות למינהם,כמו כן הורדות שיופיעו באתר
הם אך ורק של לינקים שמותרים לפירסום ולהורדה
והשימוש בהם חופשי.

הנהלת האתר לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי,
אלא אם תחפוץ בכך.

אין הנהלת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים
ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים
באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן,
מלא או עדכני, והנהלת האתר לא תשא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי
לגרוע באמור לעיל הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר
שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע
והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש
או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על
מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.


כל הזכויות על התמונות המופיעות באתר,נתונות לבעלי האתר
אין להעתיק כל סוג שהוא של חומר ללא הסכמת הנהלת האתר.

הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור,
על כך הודעה מראש.הנהלת האתר תפרסם את התנאים החדשים,
ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל,
מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה
והשימוש באתר,הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז

בברכת גלישה נעימה ומועילה,מצוות האתר.


מבזקי חדשות

מזג אוויר